ماهواره چیست؟ (كمپین مبارزه با پارازیت ماهواره) ـ

ماهواره ، پارازیت و روشهاي مقابله

اما ماهواره چیست ؟

مروزه ارتباطات به یکی از ابزار مهم و اولیه در پیشبرد اهداف تجاری و نظامی در دنیا به شمار می رود. این مهم سبب شده است تا صنعت ICT به یکی از مهمترین صنایع دنیا بدل شده و روزبه روز دستخوش تغییرات و پیشرفت ها شود. یکی از عناصر مهم ارتباطی بستر انتقال اطلاعات می باشد که می تواند به صورت زمینی و یا هوایی باشد.

در این میان ماهواره به عنوان یکی از بسترهای پیچیده ارتباطی نقش مهمی را ایفا می کند. نیاز روز افزون به ماهواره با توجه به مزایای آن به ویژه برای استفادهای خاص و نقاط دورافتاده موجب رونق این صنعت شده است. برای این منظورشرکت های مختلف مرتبط با این صنعت مانند: سازندگان ماهواره ،Satellite Operator ها ، Teleport ها و سازندگان تجهیزات ایستگاه های زمینی در سرتاسر جهان شکل گرفته اند تا نیاز این بازار را تأمین کنند و با تکنولوژی های مختلف خود به رقابت با دیگران بپردازند.
متأسفانه کشور ایران در بازار ماهواره فقط یک مصرف کننده است و صرفاً از ماهواره های کشورهای دیگر استفاده می کند و تنها فعالیت تجاری آن محدود به Teleport های کوچک می شود. اما خوشبختانه با توجه به قرار گرفتن در منطقه خاور میانه از پوشش مناسب ماهواره های مختلف برخوردار است و می تواند از ماهواره های زیادی برای ارتباطات خود استفاده کند.

ماهواره چیست؟

یک ماهواره ارتباطی یک نقطه رله رادیویی در مدار بالای زمین است که سیگنال های آنالوگ و دیجیتال موجود روی یک فرکانس رادیویی را دریافت کرده ، قدرت آن را افزایش می دهد و سپس به سوی زمین روانه می کند. ماهواره توسط موشک به سوی فضا پرتاب می شود و در مدار مخصوص خود قرار می گیرد.
به تعبیر ساده تر:عموماً ماهواره  به هرچیز گردنده به دور چیز دیگرمی گویند،مثلاً ماه به دور زمین میگردد.
در محاوره دستگاهی گیرنده/فرستنده بیسیم است که توسط راکت به فضا پرتاب می شود ودر یک مداردورزمین جای میگیرد. در حال حاضرازآنها برای کارهایی مثل هواشناسی،مخابرات تلویزیونی،… وGPSاستفاده میشود.
اولین ماهواره مصنوعی در اواخر سال 1950 توسط روسیه به فضا پرتاب شدکه سیگنال هایی با کد Morse مخابره می کرد.

تاريخچه ماهواره

اولين پرتاب ماهواره به مدارزمين راروسها به نام خود ثبت كردنداين ماهواره كه اسپوتنيك(spuntik) نام داشت در سال 1958 در مدار زمين قرار گرفت. آمريكايي ها دو سال بعد وارد عرصه ماهواره شدندو در سال 1960 اولين ماهواره را پرتاب كردند. فن آوري صنعت ماهواره و ايستگاههاي پرتاب آن اكنون در انحصار چند كشور است.بيشترين پرتاب را تاكنون روسيه انجام داده است ولي ماهواره هاي آمريكايي از لحاظ پيشرفت و دقت ازروسيه جلوتر است.

كاربردهاي ماهواره

ماهواره ها همان طور كه در زمينه پيشرفت علوم مختلف كمكهاي شاياني به بشر كرده اند واستفاده ازآنها تاثير بسزايي در زندگي انسانها دارد.

سياري ازمسايل ومشكلات مربوط به هزينه , زمان وثبات اطلاعات ارسالي را حل كرده وكارايي شبكه هاي تلويزيوني رابه شكل چشمگيري افزايش داده است در عين حال مشكلات خاص خود را نيز ايجاد كرده است. گسترش خارق العاده ارتباطات ماهواره اي بيانگر تلاش بي وقفه انسان در به كارگيري تكنولوژي جديد درجهت رفع نيازهاي جوامع بشري است در حال حاضر بيش از هزار ماهواره درمدارهاي مختلف وبراي مقاصد متفاوت در اطراف زمين در حال چرخش است. كاربردهاي وسيع آن در زمينه هاي مخابرات،كشاورزي , هواشناسي , معادن , اكتشافات , نجوم حفاظت محيط زيست , نظامي و غيره , اطلاعات بي شماري را در اختيار انسان قرار داده كه ما مي بايست ازكاربردهاي مثبت به نحو احسنت استفاده و از عواقب منفي آن جلوگيري كنيم.كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنم.

كاربرد نظامي ماهواره ها

تامين ارتباط مخابراتي اضطراري در زمان جنگ گرچه 60 درصد ماهواره هاي ساخته شده , جنبه نظامي دارند, كه اين اهميت استفاده ازماهواره را در كاربرد نظامي آن روشن مي كند, هنوز مطالب زيادي در مورد آنها منتشر نشده است ماهواره هاي نظامي اطلاعات بسيار دقيق و مفيدي راجع به زاغه هاي مهمات در زير زمين , مقر تانكها و خودروهاي نظامي , محل استقرار نيروها, مراكز تجمع و آرايش و جابه جايي نيروها و تعداد آنها را به طور تقريبي جمع آوري وبه مراكز مشخصي مي فرستند.درجريان جنگ خليج فارس ,ماهواره هاي جاسوسي عكاسي آمريكا بيش از12 باردر روز از قلمرو فضايي عراق عبورمي كردند ودرهر عبور, صدهاعكس و تصويرازاوضاع گوناگون اين كشور در اختيار فرماندهان نظامي قرار مي دادند. اين عكسها از طريق ماهواره هاي مخابراتي نظامي خاصي به منطقه نبرد فرستاده و در آنجا توسط گيرنده هاي متحرك دريافت مي شد.
ايمني ارتباطات ازجمله مسايل مهمي است که درامورنظامي به آن توجه خاص مي شود. پيدايش عصرفضاوظهور ماهواره هاي مخابراتي مختلف که همگي براي کاربردهاي غيرنظامي طرح ريزي شده بودند , شرايطي را به وجود آورد که دولتهاي مختلف صاحب تکنولوژي فضا در صدد تهيه ماهواره هايي صرفا براي ارتباطات نظامي برآيند. ماهواره هاي نظامي مي توانند صدها پيام راکه به رمزفرستاده مي شود دريافت وازيکديگرتفکيک کنند, به همين منظور, بسيارتلاش مي شودتا هرماهواره جديد نسبت به ماهواره قبل ازخود, سيستم مقاومتروپيشرفته تري براي جلوگيری ازدسترسي به اطلاعات درحال مبادله داشته باشد باتوجه به اينکه ماهواره هاازديد ودسترسي کشورهادورهستند, کشورهاي برخورداراز تکنولوژي ماهواره اي براحتي مي توانند هرموقع که اراده کنند, بافرستادن فرماني اززمين , دستگاههاي جمع آوري اطلاعات خودازقبيل آنتنها ودوربينها را برروي يک کشور يامنطقه فعال کنندوپس ازاينکه ماهواره ازروي آن منطقه عبورکرد, اطلاعات جمع آوري شده رابا فرماني ديگربه نقطه مورد نظر بفرستد.

ماهواره هاي نظامي به چندنوع وسيله شناسايي مانند رادارهاي مخصوص , دوربينهاي مادون قرمزودوربينهاي عکاسي مخصوصي مجهزند که هريک ازاين سيستم ها مکمل ديگري است.براي مثال دوربين عکاسي درروزدوربين مادون قرمزدرشب وسيستمهاي راداري درتمام شرايط به جمع آوري اطلاعات مي پردازند. قدرت شناسايي برخي از اين ماهواره ها به حدي است که دوربينهاي تعبيه شده ازآنها مي توانندازارتفاع200کيلومتري زمين ,اشيايي به طول 10سانتيمتررا آشکارکنند. بسياري از فعاليتهاي نظامي ازقبيل جاسوسي , عکسبرداري , استراق سمع . هواشناسي و… رامي توان بااستفاده ازسرويسهاي ماهواره اي انجام داد.کشورهاي فرانسه ,انگلستان , روسيه ,امريکا, چين وژاپن داراي ماهواره هاي نظامي هستند .

راديو و تلويزيون

1-فراهم ساختن امكان فرستادن گزارشهاي صوتي و تصويري به تمام جهان از وقايع اجتماعي , فرهنگي و … علمي به طور همزمان 2-مبادله جديدترين عكسها و خبرهاي روز توسط خبرگذاريهاي بين المللي . به تمام كشورهاي دنيا 3- پوشش كليه نقاط كشورها از نظر پخش برنامه هاي راديو وتلويزيوني 4- پخش برنامه هاي آموزشي , به خصوص براي مناطق دورافتاده 5- امكان تامين كنفرانس تلويزيوني 6- پخش مستقيم مسابقات ورزشي 7- پخش فيلمهاي سينمايي از ماهواره و ….
در دسته بندی دیگری میتوان ماهواره ها را از لحاظ کاربرد به دسته های زیر تقسیم کرد:
1- ماهواره های نظامی
2- ماهواره های جاسوسی
3- ماهواره های عکاسی
4- ماهواره های اطلاعاتی
5- رهگیری و جاسوسی مخابراتی
6- ناوبری
7- ماهواره های جاسوسی و نظارت دریائی نظامی
8- جاسوسی هشدار دهنده
9- استراق سمع الکتریکی
10- هواشناسی
11- علمی و نظامی
12- ماهواره های مخابراتی و نظامی . . .
ماهواره هایی نیز به عنوان تجاری و مخابراتی فعالیت می کنند که علاوه بر انتقال کانال تلفنی ، تلگرافی و . . . چند کانال تلوزیونی را نیز انتقال می دهند که بخشی از پهنای باند ترانسپوندر ماهواره به این موضوع اختصاص دارد.

انواع سرویس های مورد استفاده در ماهواره ها موضوع يادداشت بعدي ماست

با تشکر از بهنام ومحمد

كليد واژه : ماهواره و پارازيت ماهواره

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s